MENU

Tekst të këngëve - LYRICS

break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - Tekst të këngëve - LYRICS

You got me some type of way (Hmm)
Ain't used to feelin' this way (Mmm-mmm)
I do not know what to say (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
Took one fuckin' look at your face (Hmm)
Now I wanna know how you taste (Mmm-mmm)
Usually don't give it away (Yeah, yeah)
But you know I'm out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then I realized she's right there
And I'm at home like, "Damn, this ain't fair"

[Chorus]
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (Mornin')
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (Care)
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Verse 2]
This shit always happens to me (Yeah)
Why can't we just play for keeps? (Mmm-mmm)
Practically on my knees (Yeah, yeah)
But I know I shouldn't think about it
You know what you're doin' to me
You're singin' my songs in the streets, yeah, yeah
Actin' all innocent, please
When I know you're out here thinkin' 'bout it

[Pre-Chorus]
Then you realized she's right there (Yeah)
And you're at home like, "Damn, she can't compare"

[Chorus]
Break up with your girlfriend
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (In the mornin')
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (I don't care, yee)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend

[Bridge]
You can say I'm hatin' if you want to
But I only hate on her 'cause I want you
Say I'm trippin' if you feel that
But you without me ain't right (Ain't right)
You can call me crazy 'cause I want you
And I never even ever fuckin' met you
Say I'm trippin' and it ain't right
But you without me ain't nice (Ain't nice, yeah)

[Chorus]
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored
You can hit in the mornin' (Hit in the mornin', yeah, yeah, yeah)
Yeah, yeah, like it's yours
I know it ain't right
But I don't care (Care, yeah)
Break up with your girlfriend (With your girlfriend)
Yeah, yeah, 'cause I'm bored

[Post-Chorus]
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, baby, girlfriend
With your girlfriend
With your girlfriend, girlfriend, girlfriend, girlfriend
With your girlfriend


break up with your girlfriend, i'm bored - Ariana Grande - Tekst të këngëve - LYRICS - Përkthimi në shqip

Ti më ke një lloj mënyre (Hmm)
Nuk përdoret për të ndjerë në këtë mënyrë (Mmm-mmm)
Unë nuk e di se çfarë të them (Yeah, yeah)
Por unë e di që nuk duhet të mendoj për këtë
Mori një sy në fytyrë (Hmm)
Tani dua të di se si ti shijon (Mmm-mmm)
Zakonisht mos e jepni (Yeah, yeah)
Por ju e dini që unë jam këtu, mendoj se do ta bëj atë

[Para-Chorus]
Pastaj e kuptova se ajo është e drejtë atje
Dhe unë jam në shtëpi si, "Damn, kjo nuk është e drejtë"

[Chorus]
Pushoni me të dashurën tuaj
Po, po, sepse jam i mërzitur
Ju mund të goditur në mornin '(Mornin')
Yeah, yeah, ashtu si është e jotja
E di që nuk është e drejtë
Por nuk më intereson (kujdes)
Pushoni me të dashurën tuaj
Po, po, sepse jam i mërzitur

[Vargu 2]
Kjo gjë gjithmonë ndodh me mua (Po)
Pse nuk mund të luajmë vetëm për të mbajtur? (Mmm-mmm)
Praktikisht në gjunjë (Po, po)
Por unë e di që nuk duhet të mendoj për këtë
Ti e di se çfarë po bën për mua
Ju po këndoni këngët e mia në rrugë, po, po
Vepro 'të gjitha të pafajshëm, të lutem
Kur e di që je këtu, mendoj se kjo është

[Para-Chorus]
Pastaj e kuptove se ajo është e drejtë atje (Po)
Dhe ju jeni në shtëpi si, "Dreq, ajo nuk mund të krahasohet"

[Chorus]
Pushoni me të dashurën tuaj
Po, po, sepse jam i mërzitur
Ju mund të goditni në mëngjes (Në mëngjes)
Yeah, yeah, ashtu si është e jotja
E di që nuk është e drejtë
Por nuk më intereson (nuk më intereson)
Pushim me të dashurën tënde (Me të dashurën tënde)
Po, po, sepse jam i mërzitur

[Post-Chorus]
Me të dashurën tuaj, të dashurën, të dashurën, të dashurën
Me të dashurën tënde
Me të dashurën tuaj, të dashurën, të dashurën, të dashurën

[Urë]
Ju mund të thoni se unë jam hatin 'nëse doni
Por unë e urrej vetëm për shkak se unë të dua
Thuaj që unë jam trippin 'në qoftë se ju mendoni se
Por ju pa mua nuk është e drejtë (Nuk është e drejtë)
Ju mund të më quani të çmendur sepse të dua
Dhe kurrë më nuk të kam takuar ndonjëherë
Thuaj unë jam trippin 'dhe nuk është e drejtë
Por ju pa mua nuk është e bukur (nuk është e bukur, po)

[Chorus]
Pushim me të dashurën tënde (Me të dashurën tënde)
Po, po, sepse jam i mërzitur
Ju mund të goditni në mëngjes (Hit në mëngjes, po, po, po)
Yeah, yeah, ashtu si është e jotja
E di që nuk është e drejtë
Por nuk më intereson (kujdes, po)
Pushim me të dashurën tënde (Me të dashurën tënde)
Po, po, sepse jam i mërzitur

[Post-Chorus]
Me të dashurën tuaj, të dashurën, të dashurën, foshnjën, të dashurën
Me të dashurën tënde
Me të dashurën tuaj, të dashurën, të dashurën, të dashurën
Me të dashurën tëndeMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira