MENU

Way Back Home [Sam Feldt Edit] 「ດົນຕີ ເນື້ອເພງ 」 - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO - SHAUN feat. Conor Maynard

Remember when I told you
No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone


Way Back Home [Sam Feldt Edit] 「ດົນຕີ ເນື້ອເພງ 」 - SHAUN feat. Conor Maynard

Remember when I told you
No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home

[Verse 1: Conor Maynard]
I could never let you go
Couldn't run away if I tried
'Cause even when I'm all alone
You still got a hold on my mind
And I'll always let you know
That I'm always gonna hold on

[Pre-Chorus: Conor Maynard]
And I told you right from the start
You just say the word and I'll go
No, it doesn't matter how far
'Cause your love is all that I know
Baby, you just stay where you are
And you know I won't be too long
Hold on
Hold on

[Chorus: Conor Maynard]
Remember when I told you
No matter where I go
I'll never leave your side
You will never be alone
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home

[Verse 2: SHAUN]
조용히 잠든 방을 열어 기억을 꺼내 들어
부서진 시간 위에서 선명히 너는 떠올라
길 잃은 마음속에 널 가둔 채 살아
그만 그만

[Chorus: SHAUN]
멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가
아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸
길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가
너라는 집으로 지금 다시 way back home

[Bridge: SHAUN & Conor Maynard]
세상을 뒤집어 찾으려 해
오직 너로 완결된 이야기를
No, I won't ever lose
As long as you're there

[Chorus: SHAUN & Conor Maynard]
눈을 감으면 소리 없이 밀려와
이 마음 그 위로 넌 또 한 겹 쌓여가
Even when we go through changes
Even when we're old
Remember that I told you
I'll find my way back home


Translations - Links


Way Back Home [Sam Feldt Edit] - SHAUN feat. Conor Maynard
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - English Translation
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Romanized
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Tradução
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducción
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Русский перевод
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - แปลภาษาไทย
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Übersetzung auf Deutsch
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - 翻訳 日本語で
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Terjemahan bahasa indonesia
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traduzione
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Türkçe Çeviri
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traduction
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Tłumaczenie
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Pagsasalin para sa Filipino
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - 翻譯 中文
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Dịch sang tiếng Việ
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Versi Bahasa Malaysia
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Nederlandse Vertaling
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducere română
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Magyar fordítás HU
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Hrvatski prijevod HR
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Български превод BG
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Slovenský preklad SK
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - תרגום לעברית
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - ترجمه به فارسی
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Превод на српском SR
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Český překlad CS
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Қазақ тіліне аударма KK
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Український переклад UK
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Svensk översättning SV
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Käännöksen suomeksi
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - الترجمة إلى العربية
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Përkthimi në shqip
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Oversettelse til Norsk
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Oversættelse til Dansk
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - пераклад на беларускую BE
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Bosanski prevod BS
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Kutafsiri kwa Kiswahili SW
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Slovenski prevod SL
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - μετάφραση ελληνικά
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - हिंदी अनुवाद
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Lietuvių vertimas LT
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducción al Español
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Tradução em Português
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - 翻譯 中文
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Übersetzung auf Deutsch (Schweiz)
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducción al Español
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducción al Español (Chile)
Way Back Home [Sam Feldt Edit] - Traducción al Español (Colombia)
Way Back Home [Sam Feldt Edit] 「ດົນຕີ ເນື້ອເພງ 」 - ການແປພາສາ ພາສາລາວ LO - SHAUN feat. Conor Maynard


ຈືຂໍ້ມູນການໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ
ບໍ່ວ່າບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍຫ່າງຈາກພໍ່
ທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍຢູ່ຄົນດຽວ
ແມ່ນແຕ່ເມື່ອເຮົາໄປໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງອາຍຸ
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາວິທີການຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດ

[Verse 1: Conor Maynard]
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄປ
ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການທັນທີຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ເຖິງແມ່ນໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫມົດຜູ້ດຽວ
ທ່ານຍັງໄດ້ຖືໃນຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີໄປຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສະເຫມີ gonna ຖືກ່ຽວກັບ

[ທາງສ່ວນຫນ້າຂອງ Chorus: Conor Maynard]
ແລະຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານຈາກການເລີ່ມຕົ້ນ
ທ່ານພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າຄໍາວ່າແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປ
ບໍ່ມີ, ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າໄກ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານແມ່ນທັງຫມົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້
ເດັກນ້ອຍ, ທ່ານພຽງແຕ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານມີ
ແລະທ່ານຮູ້ຈັກຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍາວເກີນໄປ
ຖື​ໄວ້
ຖື​ໄວ້

[Chorus: Conor Maynard]
ຈືຂໍ້ມູນການໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ
ບໍ່ວ່າບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍຫ່າງຈາກພໍ່
ທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍຢູ່ຄົນດຽວ
ແມ່ນແຕ່ເມື່ອເຮົາໄປໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງອາຍຸ
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາວິທີການຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດ

[Verse 2: ຊອນ]
ເປີດຫ້ອງງຽບ, ຄວາມຊົງຈໍາຂອງທ່ານອອກ.
ທ່ານ shine brightly ໃນເວລາຫັກ.
ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ trapped ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງການສູນເສຍ.
ຢຸດ​ມັນ

[Chorus: ຊອນ]
ຂ້າພະເຈົ້າໄປນອນຢູ່ໃນການຢຸດຊົ່ວຄາວ
ເລື່ອງວິທີການຫຼາຍທ່ານຕັນມັນ, ມັນເປັນຂ້າງຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກການເດີນທາງຍາວແລະຍາວ,
ກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດໃນປັດຈຸບັນທ່ານວິທີການກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດ

[ຂົວ: Shaun ແລະ Conor Maynard]
ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາໂລກ.
ພຽງແຕ່ທ່ານມີເລື່ອງທີ່ສົມບູນ
ບໍ່ມີ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຄີຍສູນເສຍ
ຕາບໃດທີ່ທ່ານກໍາລັງມີ

[Chorus: Shaun ແລະ Conor Maynard]
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປິດຕາຂອງທ່ານ,
ຈິດໃຈນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການເທິງຂອງທ່ານ
ແມ່ນແຕ່ເມື່ອເຮົາໄປໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງ
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງອາຍຸ
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ
ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊອກຫາວິທີການຂອງຂ້າພະເຈົ້າກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.