MENU

Medellín 「TEKST」 - Tłumaczenie - Madonna & Maluma

One, two, one, two
One, two, cha-cha-cha
One, two, two, one
Two, one, cha, cha-cha-chaTOP 1 Polska


Medellín 「TEKST」 - Madonna & Maluma

One, two, one, two
One, two, cha-cha-cha
One, two, two, one
Two, one, cha, cha-cha-cha

[Verse 1: Madonna & Maluma]
I took a pill and had a dream (Me too)
I went back to my 17th year
Allowed myself to be naive (Dime)
To be someone I've never been (I love it)
I took a sip and had a dream
And I woke up in Medellín (Do you like it?)
The sun was caressing my skin (Dime)
Another I could now begin (Woo)

[Verse 2: Maluma]
Easy, baby, I support you
We do not have to talk much to get into the roll
If you want to be my queen, I'll crown you
And for 'you feel here I have a throne
You like to ride, that's clear
If you feel like I'm going fast, I'll lower it
Excuse me, I know you're Madonna
But I'm going to show you how this dog falls in love with you

[Chorus: Madonna & Maluma]
Come with me, let's take a trip
If I take you to a distant place
Come with me, I'll be so good for you
I fall in love, I fall in love, Mommy (Ay-ay-ay)
Come with me, let's take a trip
Give me that you are taking
Come with me, I'll be so good for you
(Ay ay ay)

[Verse 3: Madonna & Maluma]
Sipping my pain just like champagne
Found myself dancing in the rain with you
I felt so naked and alive (Show me)
For once I did not have to hide myself (Dice)

[Verse 4: Maluma]
Hey mama, what's the matter with you? (Tell me)
Look, we're already in my house (Yeah)
If you feel 'there is a trip there in your mind (Woo)
It will be because of the excess of Aguardiente (Tell him)
But, mommy, quiet, you just hesitate
We are in Colombia, here there is rumba on each corner
And if you want we go to Detroit (You know ')
If I know where you're coming from then I know where I'm going

[Chorus: Madonna & Maluma]
Come with me, let's take a trip
If I take you to a distant place
Come with me, I'll be so good for you
I fall in love, I fall in love, Mommy (Ay-ay-ay)
Come with me, let's take a trip
Give me that you are taking
Come with me, I'll be so good for you (Okay)

[Post-Chorus: Maluma & Madonna, Both]
If I fall in love (If you fall in love)
In less than a year, no, no (Hahaha)
No 'vamo', no 'vamo', no vamo 'pa' Medallo (Oh, how delicious)
If I fall in love (If you fall in love)
It's what I love, no, no
Puemii, pue'mami, pue'mami, we got married
(Cha Cha Cha)

[Bridge: Madonna & Maluma, Both]
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, slow down, daddy (Woo)
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, ay-ay-ay
[Verse 5: Madonna & Maluma]
We built a poster just for love
Venus was hovering above us (Oh, yeah)
I took a trip, it set me free (My queen)
Forgave myself for being me (Ay-ay-ay)

[Chorus: Madonna & Maluma]
Come with me, let's take a trip
If I take you to a distant place
Come with me, I'll be so good for you
I fall in love, I fall in love, Mommy (Ay-ay-ay)
Come with me, let's take a trip
Give me that you are taking
Come with me, I'll be so good for you

[Post-Chorus: Maluma & Madonna, Both]
If I fall in love (If you fall in love)
In less than a year, no, no
No 'vamo', no 'vamo', no vamo 'pa' Medallo (Oh, how delicious)
If I fall in love (If you fall in love)
It's what I love, no, no
Puemii, pue'mami, pue'mami, we got married
(Cha Cha Cha)

[Outro: Madonna with Maluma]
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, slow down, daddy
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, cha-cha-cha
One, two, ay-ay-ay
One, two, two, one
One, two, two, one
One, one, two, two
Cha, cha-cha-cha


Translations - Links


Medellín - Madonna & Maluma
Medellín - Tradução
Medellín - Traducción
Medellín - Русский перевод
Medellín - แปลภาษาไทย
Medellín - Deutsche Übersetzung
Medellín - 翻訳 日本語で
Medellín - Terjemahan bahasa indonesia
Medellín - Traduzione Italiana
Medellín - Türkçe Çeviri
Medellín - Traduction
Medellín - Tłumaczenie
Medellín - 翻譯 中文
Medellín - 翻譯 中文 (光)
Medellín 「TEKST」 - Tłumaczenie - Madonna & Maluma


Jeden, dwa, jeden, dwa
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, dwa, jeden
Dwa, jeden, cha, cha-cha-cha

[Wiersz 1 Madonna i Maluma]
Wzięłam pigułkę i miał sen (ja też)
Wróciłem do mojego 17 roku
Pozwoliłem sobie być naiwny (Dime)
Być ktoś nigdy nie byłem (kocham go)
Wziąłem łyk i miał sen
I obudziłem się w Medellín (Lubisz to?)
Słońce pieszcząc moją skórę (Dime)
Innym Mógłbym teraz zacząć (Woo)

[Wiersz 2: Maluma]
Spokojnie, kochanie, popieram cię
Nie musimy mówić zbyt wiele, aby dostać się na rolki
Jeśli chcesz być moją królową, będę cię ukoronować
A dla „czujesz tutaj mam tron
Lubisz jeździć, to jasne
Jeśli czujesz się jak jadę szybko, ja to obniżyć
Przepraszam, wiem, że jesteś Madonną
Ale mam zamiar pokazać, jak ten pies zakochuje się w tobie

[Ref Madonna i Maluma]
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Jeśli wezmę was do odległego miejsca
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie
I zakocha, to zakochać się, mamusiu (Ay-ay-ay)
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Daj mi przyjmowaniu leku
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie
(Ay ay ay)

[Wiersz 3 Madonna i Maluma]
Popijając mój ból podobnie jak szampan
Znalazłem się tańczyć w deszczu z Tobą
Czułem się tak nagi i żywy (Pokaż)
Po raz pierwszy nie mam do ukrycia się (Dice)

[Wiersz 4: Maluma]
Hej mamo, co się z tobą dzieje? (Powiedz mi)
Słuchajcie, jesteśmy już w moim domu (Yeah)
Jeśli czujesz „jest wyjazd tam w głowie (Woo)
Będzie to z powodu nadmiaru aguardiente (Powiedz mu)
Ale mama, spokojny, po prostu waha
Jesteśmy w Kolumbii, tutaj jest rumba na każdym rogu
A jeśli chcesz iść do Detroit (Wiesz „)
Jeśli wiem, gdzie idziesz z czym wiem, gdzie jadę

[Ref Madonna i Maluma]
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Jeśli wezmę was do odległego miejsca
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie
I zakocha, to zakochać się, mamusiu (Ay-ay-ay)
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Daj mi przyjmowaniu leku
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie (Ok)

[Post-Refren: Maluma i Madonna, Both]
Jeśli się zakocham (jeśli można się zakochać)
W niecały rok, nie, nie (Hahaha)
Nie 'Vamo', nie 'Vamo', bez Vamo 'pa' Medallo (Oh, jak pyszne)
Jeśli się zakocham (jeśli można się zakochać)
To, co kocham, nie, nie
Puemii, pue'mami, pue'mami, pobraliśmy
(Cha cha cha)

[Mostek: Madonna & Maluma, Both]
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, spowolnić, tata (Woo)
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, ay-ay-ay

[Wiersz 5 Madonna i Maluma]
Zbudowaliśmy plakat tylko dla zakochanych
Venus unosił się nad nami (Oh, yeah)
Wziąłem na wycieczkę, to uwolnij mnie (moją królową)
Wybaczyli sobie za to, że mnie (Ay-ay-ay)

[Ref Madonna i Maluma]
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Jeśli wezmę was do odległego miejsca
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie
I zakocha, to zakochać się, mamusiu (Ay-ay-ay)
Chodź ze mną, niech się na wycieczkę
Daj mi przyjmowaniu leku
Chodź ze mną, będę tak dobry dla Ciebie

[Post-Refren: Maluma i Madonna, Both]
Jeśli się zakocham (jeśli można się zakochać)
W niecały rok, nie, nie
Nie 'Vamo', nie 'Vamo', bez Vamo 'pa' Medallo (Oh, jak pyszne)
Jeśli się zakocham (jeśli można się zakochać)
To, co kocham, nie, nie
Puemii, pue'mami, pue'mami, pobraliśmy
(Cha cha cha)

[Zakończenie: Madonna z Maluma]
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, spowolnić, tata
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, cha-cha-cha
Jeden, dwa, ay-ay-ay
Jeden, dwa, dwa, jeden
Jeden, dwa, dwa, jeden
Jeden, jeden, dwa, dwa
Cha, cha-cha-chaMore by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.