MENU

NO ONE 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - LEE HI

누구 없소
나를 붙잡아줄 님은 없소?
눈을 씻고 찾아봐도 보이지가 않는데
어디 있소TOP 1 Việt Nam


NO ONE 「Lời bài hát」 - LEE HI

누구 없소
나를 붙잡아줄 님은 없소?
눈을 씻고 찾아봐도 보이지가 않는데
어디 있소
나를 데려가 줄 님은 없소?
난 더 이상 못 참겠소
내게 다가와 주오

똑같은 거리 같은 달빛 속에서
똑같은 자리 같은 잠에 들겠지
이제는 누군갈 더하고 싶어
짙은 외로움 거두고 싶어
I don't wanna be alone anymore

똑똑 누구 없소
똑똑 난 여기 있소, 똑똑 거기
누구 없소
똑똑 넌 어디 있소
대답해주오
누구 없소

I don't know
I don't know
I don't know
대체 님은 어디에

I don't know
I don't know
I don't know
I don't care about shit

거기 누구 없소
이 주인 없는 그리움을 어쩌냐는 말이오
혼자인 밤은 여전히 잠들기가 아쉬워
머문 적도 없는 나의 님은 대체
어딜 그리도 급하게 가시오

누구 없소
대단히 별 볼 일 없는
나의 하루하루에는 필요해 별일
어지러운 도시와 외로운 이 현실 속에서
나를 데리고 도망가 주오 멀리
누구 없소

똑같은 거리 같은 달빛 속에서
똑같은 자리 같은 잠에 들겠지
이제는 누군갈 더하고 싶어
짙은 외로움 거두고 싶어
I don't wanna be alone anymore

똑똑 누구 없소
똑똑 난 여기 있소, 똑똑 거기
누구 없소
똑똑 넌 어디 있소
대답해주오
누구 없소

I don't know
I don't know
I don't know
대체 님은 어디에

I don't know
I don't know
I don't know
I don't care about shit

유난히 긴 밤의 허릴 베어내고
또 이불 아래 고이 모셔놓으리
기다리고 기다리던
그대가 오신 날 밤에
꺼내 드리오리다

똑똑 누구 없소

I don't know
I don't know
I don't know
대체 님은 어디에
똑똑, 여봐라

I don't know
I don't know
I don't know
I don't care about shit
똑똑, 여봐라
누구 없소

여보세요 거기 누구
여보세요 거기 누구

I don't know
I don't know
I don't know
누구 없소

여보세요 거기 누구
똑똑 누구
여보세요 거기 누구
똑똑 누구 없소

날 미치게 할
숨 쉬게 할
들뜨게 할
똑똑 누구 없소


Translations - Links


NO ONE - LEE HI
NO ONE - English Translation
NO ONE - Romanized
NO ONE - Tradução
NO ONE - Traducción
NO ONE - Русский перевод
NO ONE - แปลภาษาไทย
NO ONE - Deutsche Übersetzung
NO ONE - 翻訳 日本語で
NO ONE - Terjemahan bahasa indonesia
NO ONE - Traduzione Italiana
NO ONE - Türkçe Çeviri
NO ONE - Traduction
NO ONE - Tłumaczenie
NO ONE - Pagsasalin para sa Filipino
NO ONE - Dịch sang tiếng Việ
NO ONE - Terjemahan Bahasa Malaysia
NO ONE - 翻譯 中文
NO ONE 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việ - LEE HI


Không một ai.
Có ai có thể ôm em?
Tôi có thể rửa mắt tôi và tôi không thể nhìn thấy nó.
Bạn ở đâu
Có không có ai để đưa tôi?
Tôi không thể chịu được nữa.
Đến với tôi

Trong ánh trăng như cùng một đường phố
Tôi sẽ ngủ như cùng một chỗ.
Bây giờ tôi muốn đi một nơi nào đó khác.
Tôi muốn nhận được sự cô đơn cô đơn
Tôi không muốn ở một mình nữa

Không ai là thông minh.
Tôi thông minh ở đây, thông minh có
Không một ai.
Bạn đang ở đâu thông minh?
Trả lời tôi.
Không một ai.

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Đâu là sự thay thế của bạn

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không quan tâm về đi tiêu

Không có ai ở đó.
Ý tôi là, bạn sẽ làm gì với khát khao vô chủ này?
Tôi vẫn còn bị bệnh ngủ một mình
thay thế của tôi, mà chưa bao giờ được
Bạn phải đi bất cứ nơi nào bạn đang có.

Không một ai.
Nếu không có thông báo nhiều
Tôi cần nó mỗi ngày
Trong một thành phố choáng váng và thực tế cô đơn
Đưa chúng tôi đi, Far away
Không một ai.

Trong ánh trăng như cùng một đường phố
Tôi sẽ ngủ như cùng một chỗ.
Bây giờ tôi muốn đi một nơi nào đó khác.
Tôi muốn nhận được sự cô đơn cô đơn
Tôi không muốn ở một mình nữa

Không ai là thông minh.
Tôi thông minh ở đây, thông minh có
Không một ai.
Bạn đang ở đâu thông minh?
Trả lời tôi.
Không một ai.

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Đâu là sự thay thế của bạn

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không quan tâm về đi tiêu

cắt cơn bão đêm bất thường dài của
Tôi cũng sẽ đặt một tấm chăn dưới gầm giường
Chờ đợi và chờ đợi
Vào đêm bạn đến
Kéo ra
Không ai là thông minh.

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Đâu là sự thay thế của bạn
Thông minh hơn, thôi nào.

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không quan tâm về đi tiêu
Thông minh hơn, thôi nào.
Không một ai.

Hello there người
Hello there người

Tôi không biết
Tôi không biết
Tôi không biết
Không một ai.

Hello there người
Tài giỏi
Hello there người
Không ai là thông minh.

Nó sẽ lái xe cho tôi điên
Thở
Thú vị
Không ai là thông minh.More by SANDERLEI

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.